لطفا کمی صبر کنید

انگیزه های عملیات روانی علیه دولت

«حسن روحانی» در نخستین ماه‌های شروع دور دوم کار خود، مواجه با عملیات روانی پیچیده‌ای است که از دو سو آن را زیر فشار قرار داده که معلوم‌ترین اقدام مربوط به جریان‌های بیرون از نظام سیاسی است که اصولاً در پی ازهمپاشی است.