لطفا کمی صبر کنید

می توان از جنگ تهران و ریاض جلوگیری کرد؟