لطفا کمی صبر کنید

ایران چگونه امریکای پرخاشگر را مهار کند؟

در اشاره به متن "راهبرد امنیت ملی امریکا" که به تازگی توسط رئیس جمهور آن کشور عرضه شد، به نظر می رسد سیستم ترامپ، همچون "مدیران کلان شفاهی" ، چندان تعهدی به متن و قرار، ندارد و "باری به هر جهت" است.