لطفا کمی صبر کنید

فضاهای شهری برای زنان بهتر می‌شود/تهران چهره‌ای خشن برای آنان دارد

رییس کمیته زنان خانه احزاب با اشاره به اینکه برای بهتر شدن زندگی زنان تهران با تمام توان کار می‌کنیم، گفت:تهران چهره‌ای خشن برای زنان دارد.