لطفا کمی صبر کنید

عقب نشيني نماينده پارلمان هلند

مقام حزبي هلند مي گويد که در دور انداختن پسته ايراني اشتباه کرده است.