لطفا کمی صبر کنید

منتظری: هیچ فردی با بستن شبکه‌های اجتماعی موافق نیست

دادستان کل کشور با بیان اینکه عربستان سعودی هزینه‌های اغتشاش و آمریکا نیز اجرای حوادث اخیر در ایران را بر عهده داشته است گفت: حوادث اخیر در کشور طراحی سرویس‌های غربی است.