لطفا کمی صبر کنید

آمار وزیرکشور از تعداد اغتشاشگران

وزیر کشور گفت: نظام تمام تلاش خود را به کار برد تا این اعتراضات با حداقل هزینه‌ها و بالاترین حد مدارا و بهترین شکل و به کمک مردم هدایت و حل شد.