لطفا کمی صبر کنید

ابتکار: جریان اعتراضی اخیر از اصلاح‌طلبان تبری جست

- معاون رئیس‌جمهور گفت: جریان اصلاحات هیچ‌گاه رسیدگی به مشکلات مردم را رد نمی‌کند ولی از آن طرف هیچ نسبتی با جریان‌سازان اعتراضی اخیر چه داخلی و چه در سطح خارجی ندارد.