لطفا کمی صبر کنید

آزمایش سامانه موشکی اسرائیل لغو شد

رژیم صهیونیستی آزمایش یک سامانه موشکی پیشرفته را لغو کرد.