لطفا کمی صبر کنید

ادامه پایبندی ایران به برجام مستلزم پایبندی كامل ايالات متحده آمریکا است

وزیر امور خارجه گفت: ادامه پایبندی ایران به این بستگی دارد که آمریکا به طور کامل به برجام پایبند باشد.