لطفا کمی صبر کنید

دستور ویژه رئیس جمهور به ربیعی در خصوص نفتکش حادثه دیده ایرانی

رکنا: بادستور رئیس جمهور، علی ربیعی مسئول کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شد.