لطفا کمی صبر کنید

ربیعی مسئول کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شد

بادستور رئیس جمهور، علی ربیعی مسئول کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شد.