لطفا کمی صبر کنید

خط و نشان ترامپ برای تهران و متحدان اروپایی برجام