لطفا کمی صبر کنید

مستحکم‌ترین خطوط دفاعی دشمن در «کربلای4» شکست

فرمانده وقت لشکر 57 حضرت ابوالفضل می‌گوید: در کربلای4 برای نخستین بار خط دشمن در شلمچه شکسته شد. با این حال، امکان تداوم عملیات میسر نبود لذا دستور توقف عملیات را صادر کردند.