لطفا کمی صبر کنید

وقتی در برابر پر مطالعه بودن رهبری غافلگیر شوی!

این مژده را به دوستان بدهم که به خلاف برخی شایعات روزهای اخیر ، ایشان هیچگونه ناراحتی جسمی و کسالت مشهودی نداشتند و تندرست و در سلامت کامل بودند ۰