لطفا کمی صبر کنید

قطر: عربستان از تضمین امنیت حجاج ما امتناع کرد

وزارت اوقاف قطر اعلام کرد که عربستان در خصوص تأمین امنیت حجاج قطری حاضر نشد با مقامات قطر گفت‌وگو کند.