لطفا کمی صبر کنید

نگرانی رژیم صهیونیستی از وخامت حال «محمود عباس»

دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی از نزدیک، وضعیت سلامتی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را که اخیرا برای چند ساعتی روانه بیمارستان شد، تحت نظر دارد.