لطفا کمی صبر کنید

مقتدی صدر به عربستان رفت

رهبر جریان صدر عراق در سفری رسمی به عربستان رفت.