لطفا کمی صبر کنید

مرعشی: مسئولیت کابینه بر عهده روحانی است

سخنگوی حزب کارگزاران گفت: اگر آقای نجفی شهردار شود من اتاق فکر ایشان می شوم و اگرمن شهردار شوم او اتاق فکر من می‌شود.