لطفا کمی صبر کنید

روحانی انتظار همکاری با کابینه جناحی را نداشته باشد