لطفا کمی صبر کنید

ایران نباید در دام جنگ طلبان آمریکایی بیفتد

بدترین کاری که ایران می تواند انجام دهد واکنش ضربتی به کنش ها و مواضع ایالات متحده است. به طور خاص ایران می بایست از هر گونه پاسخ تلافی جویانه به کنش های آمریکا پرهیز کند.