لطفا کمی صبر کنید

تکذیب مطالب منتشره منتسب به فرزند نوبخت

دفتر سخنگوی دولت صفحه توییتر منتشره منتسب به فرزند نوبخت درباره تغییرات کابینه یازدهم را تکذیب کرد و آن را جعلی خواند.