لطفا کمی صبر کنید

از واگذاری سهام عدالت خودداری کنید

در حالی که دولت یازدهم به پایان کار خود نزدیک مي‌شود به رغم شعارهایی که از سوی مقامات دولتی برای ایجاد اشتغال از آغاز کار این دولت داده شده است بحران‌های بیکاری و قاچاق گستردة کالا چالش های بزرگ اقتصاد ایران هستند.