لطفا کمی صبر کنید

«نجفی»، پُست شهرداری تهران را پذیرفت

یکی از کاندیداهای شهرداری تهران اعلام کرد که محمدعلی نجفی این سمت را پذیرفته است.