لطفا کمی صبر کنید

تحلیف روحانی؛ پیوند مشروعیت و مقبولیت نظام