لطفا کمی صبر کنید

جزییات کابینه را فقط شخص روحانی می داند

معاون امور مجلس رییس جمهوری تاکید کرد: جزییات بیشتر و دقیق تر در مورد کابینه آینده را فقط شخص رییس جمهوری می داند و بس و اظهارات برخی افراد، شخصیت ها، اخبار و گزارش های رسانه ای در این زمینه فقط در حد گمانه زنی است.