لطفا کمی صبر کنید

آموزش نظامی جوانان در غزه

جوانان فلسطینی در غزه با شرکت در اردوهای تابستانی جنبش مقاومت حماس خود را برای مقابله با تجاوز احتمالی اسرائیل آماده می کنند.