لطفا کمی صبر کنید

جمهوری اسلامی: جریان انحرافی جدید پدید آمده

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با آزادی بیان و انتقاد از قوای سه گانه موافقیم، اما با دروغ گفتن و خارج شدن از جاده انصاف و قانون به بهانه انتقاد کردن موافق نیستیم.