لطفا کمی صبر کنید

فرماندهان بسیج باید سرآمد خوش رفتاری باشند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین مردم داری و کمک به مردم را مهمترین ویژگی فرماندهان بسیج در رده‌های مختلف عنوان کرد.