لطفا کمی صبر کنید

گاردین: مشهد، دژ مستحکم اصولگرایان است!