لطفا کمی صبر کنید

وضعیت «سپنتا» همچنان در هاله‌ای از ابهام