لطفا کمی صبر کنید

تسریع در رسیدگی به وضعیت مدیران دو تابعیتی

نماینده مردم نیشابور ضمن تذکر به رئیس‌جمهور خواستار شد که هرچه زودتر نسبت به وضعیت مدیران دوتابعیتی رسیدگی شود.