لطفا کمی صبر کنید

احتمال وجود باقی مانده‌های سوخت هسته‌ای در راکتور شماره دو فوکوشیما

اپراتور نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما تصاویر جدیدی از رسوبات موجود در یکی از راکتورهای این نیروگاه منتشر کرده است که احتمال می‌رود باقیمانده‌های سوخت هسته‌ای باشد.