لطفا کمی صبر کنید

دفاع مطهری از دولت: فضای مجازی رها نشده است

- مهر نوشت: نایب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه فضای مجازی رها نشده است، گفت: دولت برای شبکه ملی اطلاعات برنامه هایی دارد.