لطفا کمی صبر کنید

نوبخت: دولت را نباید برای شفاف‌سازی بودجه سرزنش کرد

- سخنگوی دولت گفت: دولت تلاش کرد تا بودجه سال آینده متفاوت با بودجه های سنواتی گذشته همراه با نوآوری باشد بنابراین نباید دولت را برای شفاف سازی بودجه سرزنش کرد.