لطفا کمی صبر کنید

یک پیشنهاد برای افزایش سن بازنشستگی

رکنا: معاون وزیر رفاه گفت: اگر فکری برای صندوق های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می شویم.