لطفا کمی صبر کنید

مردم از شهردار تهران انتظار گزارش ایجابی دارند نه سلبی/ شهردار اموال عمومی را حفظ کند

معاون سابق نظارت شورای شهر تهران گفت: مردم از شهردار تهران انتظار ندارند که گزارش عملکرد با نگاه سلبی ارائه دهد بلکه با توجه به وضعیت فعلی، انتظار ارائه گزارش با نگاه ایجابی دارند.