لطفا کمی صبر کنید

درخواست اد رویس برای حفظ نام ایران در فهرست سیاه FATF

در ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه کشورمان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد.