لطفا کمی صبر کنید

جانسون: انگلیس از توافق هسته‌ای حمایت و آمریکا آن را پشتیبانی می‌کند

وزیر امور خارجه انگلیس با طرح ادعاهایی علیه کشورمان گفت: لندن و عربستان یک چشم‌انداز مشترک درخصوص چالش‌های مربوط به آن‌چه اخلال‌گری ایران در خاورمیانه خواند، دارند.