لطفا کمی صبر کنید

در توانمندی دفاعی نیازی به مذاکره با هیچ قدرتی نخواهیم داشت

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مسئولان کشور برای توانمندی دفاعی نیازی به مذاکره و توافق با هیچ قدرتی نخواهند داشت، گفت: اگر مقامی در این زمینه با ما صحبت کند، جواب او را قاطع، محکم و روشن می‌دهیم.