لطفا کمی صبر کنید

مجلس تصویب کرد: عوارض 8 درصدی قیمت برق در سال ۹۷

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای عوارض هشت درصدی مبلغ برق مصرفی را در بودجه ۹۷ به تصویب رساندند.