لطفا کمی صبر کنید

مصوبات بودجه‌ای امروز مجلس

معافیت مالیاتی حقوق‌های کمتر از ۲ میلیون و۳۰۰ هزارتومان، مالیات پلکانی برای حقوق‌های بالاتر، تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر مترمکعب فروش آب ۱۵ تومان، گران شدن قیمت برق در سال ۹۷ و ... مهمترین مصوبات امروز نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۷ است.