لطفا کمی صبر کنید

مارتین شولتز وزیر خارجه آلمان می‌شود

رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان با کناره‌گیری از این سمت، وزیر خارجه می‌شود.