لطفا کمی صبر کنید

پس غرب هم غافلگیر می‌شود!

به‌زعم بعضی‌ها، قبله آمال بودن غرب، بستگی دارد به اینکه کی در ایران، رئیس‌جمهور یا کی در حوزه راه، وزیر یا کی در تهران، شهردار باشد!