لطفا کمی صبر کنید

تمامی درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها به خزانه کل واریز می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفت: بر اساس مصوبه تلفیق تمامی درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها به حساب هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه کل واریز می‌شود.