لطفا کمی صبر کنید

سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی ایران به کسی ربطی ندارد

سخنگوی دولت گفت: سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ربطی به کسی ندارد، مگر ما در سیاست‌های دیگر کشورها دخالتی کرده‌ایم؟