لطفا کمی صبر کنید

موافقت بغداد با پروازهای زیارتی از اربیل به عربستان

نخست‌‏وزیر عراق با باز کردن دو خط پروازی اربیل و سلیمانیه برای انجام سفرهای زیارتی حجاح منطقه کردستان عراق موافقت کرده است.