لطفا کمی صبر کنید

وقوع انفجاری مهیب در بیرمنگام انگلیس

وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر بیرمنگام انگلیس سبب تخلیه فوری یک سالن تئاتر و یک کتابخانه واقع در محل حادثه شد.