لطفا کمی صبر کنید

روحانی، هیچوقت حرفی از اصلاحات به میان نیاورده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت یازدهم و دوازدهم، دولت اعتدال است و روحانی هیچ وقت حرفی از اصلاحات به میان نیاورده است.