لطفا کمی صبر کنید

احتمال لغو طرح سوال از رئیس جمهور وجود دارد